เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ


เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในบ้าน  อาคาร  สำนักงาน ใช้ในการดูดฝุ่น  ดูดน้ำ  ตามความต้องการ  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ  คุณภาพสูง  ราคาย่อมเยาmodel-sc101

เครื่องดูดฝุ่น-รุ่น SC-101

FC-102

 

เครื่องดูดฝุ่น-รุ่น FC-102

คุณลักษณะ

เครื่องมีขนาดเล็ก  ใช้ประโยชน์ในการดูดน้ำ ดูดฝุ่น  มีความทนทาน  แข็งแรง เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน  บ้านพักอาศัย  , สโมสร , โรงงานขนาดเล็ก อาคารและสำนักงานต่างๆ

ข้อควรทราบ

รุ่น 10  ลิตร การดูดอากาศ 210
ความจุ 10  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 345  มิลลิเมตร
ความแรง 1000 วัตต์ single -phase สูง 320  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น สัดส่วน Ø36
อัตราการไหลของอากาศ 48  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 7 เมตร

SC-151

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น SC-151(15 ลิตร)

ข้อควรทราบ

รุ่น 15  ลิตร การดูดอากาศ 210
ความจุ 15  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 345  มิลลิเมตร
ความแรง 1000 วัตต์ single -phase สูง 580  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ สัดส่วน Ø36
อัตราการไหลของอากาศ 48  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 7 เมตร

SC-301

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น SC-301(30 ลิตร)

ข้อควรทราบ

รุ่น 30  ลิตร การดูดอากาศ 230
ความจุ 30  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 345  มิลลิเมตร
ความแรง 1000 วัตต์ single -phase สูง 780  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ สัดส่วน Ø40
อัตราการไหลของอากาศ 53  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 7 เมตร

model-cb30เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น CB-30(30 ลิตร)

ข้อควรทราบ

รุ่น 30  ลิตร การดูดอากาศ 250
ความจุ 30  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 345  มิลลิเมตร
ความแรง 1000 วัตต์ single -phase สูง 760  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ สัดส่วน Ø40
อัตราการไหลของอากาศ 53  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 7 เมตร

model-AS-60

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น 60 ลิตร

ข้อควรทราบ

รุ่น 60  ลิตร การดูดอากาศ 250
ความจุ 60  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 440  มิลลิเมตร
ความแรง 2k-3K วัตต์ single -phase สูง 900  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ สัดส่วน Ø40
อัตราการไหลของอากาศ 106  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 8 เมตร

model-cb80-3jเครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น CB-803J (80 ลิตร)

ข้อควรทราบ

รุ่น 80  ลิตร การดูดอากาศ 250
ความจุ 80  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 440  มิลลิเมตร
ความแรง 2000/3000 วัตต์ single -phase สูง 1000  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ สัดส่วน Ø40
อัตราการไหลของอากาศ 106  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 8 เมตร

SC-803

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น 80 ลิตร
SC-802  Stainless steel tank
SC-803  Stainless steel tank

ข้อควรทราบ

รุ่น 80  ลิตร การดูดอากาศ 250
ความจุ 80  ลิตร ความเย็น หมุนเวียน
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220-240 โวล์ เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 440  มิลลิเมตร
ความแรง 2000/3000 วัตต์ single -phase สูง 1070  มิลลิเมตร
การใช้งาน ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ สัดส่วน Ø40
อัตราการไหลของอากาศ 120  ลิตร / นาที ขนาดสายไฟ 8 เมตร

vacuum-cleaners-acc

อุปกรณ์พื้นฐาน

1.steel tube 1. steel tube
2.Round brush 2. Round brush
3.Dust vacuuming head 3. Dust vacuuming head
4.water vacuuming head 4. water vacuuming head
5.sofa vacuuming head 5. long flat vacuuming head
6.long flat vacuuming head 6. soft tube
7.soft tube 7. long connector
8.short connector 8. short connector
9.long connector

motor-1000w